نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1033
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
باسمه تعالی 
قابل توجه کلیه متقاضیان نقل وانتقالات داخل استان:
با سلام واحترام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات
- مدت زمان ثبت درخواست: 96/3/8 تا 96/3/25
- زمان مراجعه به کمیسیون پزشکی: 96/3/8 تا 96/3/18 
- زمان مراجعه به اداره امورقرآن، نماز وعترت برای حفظ 20 جز قرآن کریم: 96/3/16 تا 96/3/21
ضمنا همکاران برای مراجعه به کمیسیون پزشکی واداره امور قرآن با معرفی نامه عکس دار از منطقه محل خدمت مراجعه نمایند. 
لازم به ذکر است مدت زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
اداره امور اداری وتشکیلات